ผู้เขียน หัวข้อ: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*  (อ่าน 21713 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียด
- พระพุทธเจ้า ปกแข็ง”(new)
- “วิราคธรรม”(new)
- โพธิปักขิยธรรม ๕ : อริยมรรคมีองค์ ๘”(new)
- โพธิปักขิยธรรม ๔ : โพชฌงค์ ๗”(new)
- ความไม่ประมาท(new)
- หนังสือเรื่อง “โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕” (รูปเล่มใหม่ (new)
- รู้กฎ แจ้งธรรม(new)
- หนังสือเรื่อง "สิ่งที่ควรอธิษฐาน (รูปเล่มใหม่) "(new)
-"โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ และ อิทธิบาท ๔” (new)
-รู้จักเทวดา(new) 
-อนุปุพพิกถา (new)     
-คุณพระรัตนตรัย  
-โพธิปักขิยธรรม ๑ : สติปัฏฐาน ๔       
-พระพุทธเจ้า      
-อริยสัจ ๔ (รูปเล่มใหม่สี่สีปกแข็ง)      
-อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ     
-เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์     
-แผนที่ภาวนา
-เครื่องมือพัฒนาจิต 
-ศรัทธาที่ถูกต้อง
-สวดธรรม ฉบับพกพา
-อริยสัจ ๔
-สวดธรรม
-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม
-เอกายนมรรค
-อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท
-What is Dhamma? How Can We See It?
-มหาสติปัฏฐานสูตร แปล
-ปกิณณกอภิธรรม
-มรณสติในพระไตรปิฎก
-ทางสู่ธรรม

-มองมุมวิปัสสนา
-โอวาทปาติโมกข์   
-ปฎิบัติตามลำดับ
-อานาปานสติ   
-กายคตาสติ
-หลักปฏิบัติสมาธิภาวนา   
-สายกลาง   
-สัจจะแห่งชีวิต   
-การพัฒนาอินทรียสังวร 
-ธรรมที่พึ่ง
 
-กฎเกณฑ์กรรม (จัดรูปเล่มและเนื้อหาใหม่) 
-บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค 
-ธรรมะคืออะไร จะเห็นธรรมะได้อย่างไร   
-อินทรีย์ ๕   
-สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน ดุจกระแสน้ำพาขอนไม้ไปมหาสมุทร   
-สัลเลขธรรม   
-อริยสัจ   
-ความเข้าใจเรื่องกรรม   
-ปัญญาญาณ   
-สิ่งที่ควรอธิษฐาน   
-ธรรมะ ๔ ประการที่ทำให้อยู่ใกล้พระนิพพาน   
-อริยมรรค8   
-วิธีฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์   
-สติปัฏฐาน 4 : เส้นทางตรงสู่พระนิพพาน   
-มรรค   
-สติปัญญา   
-วิถีแห่งพุทธะ   
-กฎเกณฑ์กรรม   
-กฎแห่งธรรม 
-วิปัสสนาเบื้องต้น   
-ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน   
-เริ่มต้นภาวนา   
-แนวทางปฏิบัติธรรม 
-แนวทางปฏิบัติธรรม   
-ทางพ้นทุกข์ ฉบับปรับปรุง
-ทางพ้นทุกข์   
-ตามรู้...ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข 


คลิ๊ก =>  http://www.ajsupee.com/index.php?id_cat=2#


ที่มา : http://www.ajsupee.com


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 23, 2018, 05:16:04 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียด
* หนังสือใหม่ล่าสุด *คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/dhamma.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 04, 2011, 11:09:20 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือเรื่อง "การพัฒนาอินทรียสังวร"


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/indriyasamvara.pdf« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ??ȨԠ?¹ 25, 2011, 12:42:16 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือเรื่อง "สัจจแห่งชีวิต" เกี่ยวกับขันธ์ ๕ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาทคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/30-truthoflife.pdf« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ѹ?Ҥ? 09, 2011, 04:09:18 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดสายกลาง โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

ในศาสนาพุทธมีคำว่าสายกลางอยู่มากมายหลายเรื่อง
ในทางโลก คนเรามักจะเลือกทางสุดโต่งอยู่คนละข้าง
และเมื่อเห็นคำว่าสายกลาง ก็มักจะเลือกให้อยู่ระหว่างทางที่สุดโต่งสองข้าง
ไม่เป็นไปข้างใดข้างหนึ่ง เกิดเป็นทางสายที่สามขึ้น
แต่แท้จริง พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มีทางสายที่สาม
สายกลาง เป็นเพียงสภาวะที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ
เป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัย
(ข้อความและfile หนังสือจากชมรมกัลยาณธรรม)
 

คลิ๊ก => http://www.kallayanatham.com/book/saiklang.pdf

 

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือ เรื่อง "หลักปฏิบัติสมาธิภาวนา"คลิ๊ก => http://ajsupee.com/document/pdf/books/howtomeditation.pdf« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????¹ 02, 2012, 03:49:35 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือ เรื่อง  "อานาปานสติ"

คลิ๊ก =>http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/34-anapanasati.pdf


 


หนังสือ เรื่อง "กายคตาสติ"

คลิ๊ก =>http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/33-kayakatasati.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 11, 2012, 02:57:55 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือ เรื่อง " ปฏิบัติตามลำดับ "คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/35-practice.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 25, 2012, 02:59:16 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือ เรื่อง " โอวาทปาติโมกข์ "


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/36-ovadapatimokkha.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Զع?¹ 24, 2012, 08:26:43 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียด


หนังสือ เรื่อง "  มองมุมวิปัสสนา "


คลิ๊ก =>   http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/37-viewofvipassana.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Ԧ?Ҥ? 06, 2012, 03:23:25 PM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียด

หนังสือ " ทางสู่ธรรม "  * ใหม่ *


คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/38-DhammaPath.pdf


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 05, 2013, 06:40:27 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือ เรื่อง " มรณสติในพระไตรปิฎก  "  *ใหม่*

คลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/39-Mindfulness%20of%20Death.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 05, 2013, 06:41:17 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียด
หนังสือ เรื่อง "ปกิณณกอภิธรรม"  *ใหม่*


คลิ๊ก =>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/40-abhidhamma.pdf


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ???Ҥ? 31, 2013, 11:55:57 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียดหนังสือ เรื่อง "มหาสติปัฏฐานสูตร แปล"
แปลจากบาลี มหาสติปัฏฐานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรคคลิ๊ก => http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/41-mahasati.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?ՉҤ? 05, 2013, 06:42:10 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10328
  • ดูรายละเอียด
- เรื่อง  " What is Dhamma? How Can We See It? "
แปลจากหนังสือ ธรรมะคืออะไร จะรู้ธรรมะได้อย่างไรคลิ๊ก =>  http://www.ajsupee.com/document/pdf/books/42-What_is_Dhamma.pdf 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ????Ҥ? 04, 2013, 08:13:01 AM โดย ยาใจ »