ผู้เขียน หัวข้อ: * รวม * คติธรรม - คำกลอน โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง  (อ่าน 86708 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด☆*: .。. จงเอาตา ไปดูในสิ่งที่ดี

☆*: .。. จงเอาหู ไปฟังสิ่งที่มีประโยชน์

☆*: .。. จงเอาปาก ไปพูดในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์

จงอย่าแสวงหาความสุข เพียงแค่การได้มา

☆*: .。. ชีวิตจะมีคุณค่า และมีความสุข

☆*: .。. ถ้ารู้จักให้ เสียสละ และแบ่งปัน

รู้จักให้ รู้จักรับ รู้จักวาง ชีวิตจึงจะว่างจากทุกข์

จิตที่คิดจะให้มันเบา จิตที่คิดจะเอามันหนัก

ลุงยุทธ…สะดุดคิด
---------------------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 01, 2023, 02:37:26 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียดสิ่งที่สำคัญในการภาวนา คือ

การศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจ

เข้าใจในหลักการเจริญสติปัฏฐาน 4

มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ มาระลึกรู้ที่

กาย~เวทนา~จิต~ธรรม

มีสัมมาสมาธิตั้งมั่น รู้ด้วยใจที่เป็นกลาง

ไม่หลงยินดี~ยินร้าย ต่อสภาวธรรมใดๆ

สรรพสิ่งเมื่อมี เกิดขึ้น ย่อมตั้งอยู่ แล้วดับไป

ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ คือ

อนิจจัง~ทุกขัง~อนัตตา

ไม่เที่ยง~ไม่ทน~ไม่ใช่ตัวตน บังคับไม่ได้

มีวินัย ฝึกรู้ ฝึกดู ฝึกสังเกต สภาวธรรม

ที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจประจำสม่ำเสมอ


~เมื่อศึกษาปริยัติได้ถูกต้อง

~เพียรปฏิบัติได้ถูกทาง

~ปฏิเวธผลย่อมปรากฎการตั้งปณิธาน มีสัจจะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

มีความเพียร ฝึกประจำสม่ำเสมอ

มีสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

มีความอดทน มีศรัทธามั่นคงไม่คลอนแคลน

ผลย่อมปรากฎได้ในสักวัน ถ้าไม่ล้มเลิกไปเสียก่อนสติไม่มีขาย…หากอยากได้ต้องทำเอง

ลุงยุทธ…สะดุดคิด
---------------------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2023, 09:34:02 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
เรียนรู้ธรรม เรียนเพื่อรู้สัจจะความจริงของชีวิต

เรียนเพื่อ ละความเห็นผิดว่า เป็นตัวเราของเรา

เรียนเพื่อ ละความยึดมั่นถือมั่นทั้งกายและใจ

เรียนเพื่อ ลด ละ เลิก โลภ โกรธ หลง

ด้วยการเจริญใน ศีล สมาธิ ปัญญา

รู้หลักที่ถูกต้อง ปฏิบัติได้ถูกทาง ผลย่อมปรากฎ

ลุงยุทธ…สะดุดคิด
-------------------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2023, 09:55:27 am โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
☆*: .。. สุขสันต์วันสงกรานต์ .。.:*☆

สรง กาย-วาจา-ใจ ด้วย ศีล-สมาธิ-ปัญญา

สรงกาย ให้สุจริตด้วยการ
๑.ไม่ฆ่าสัตว์
๒.ไม่ลักทรัพย์
๓.ไม่ประพฤติผิดในกาม


สรงวาจา ให้สุจริตด้วยการ
๑. ไม่พูดปด ๒. ไม่พูดส่อเสียด
๓. ไม่พูดคำหยาบ ๔. ไม่พูดเพ้อเจ้อ


สรงใจ ให้สุจริตด้วยการ
๑. ไม่เพ่งเล็งอยากจะได้ของคนอื่นเขา
๒. ไม่เบียดเบียนปองร้ายผู้อื่น
๓. มีความเห็นถูกต้องถูกตรงเป็นสัมมาทิฏฐิ


  กาย-วาจา...สะอาด…ได้ด้วย...ศีล
ใจสงบ…ได้ด้วย...สมาธิ
ใจสว่าง…ได้ด้วย...ปัญญา


  ศีล-สมาธิ-ปัญญา (อริยมรรคมีองค์ ๘)
คือ หนทางสู่ความพ้นทุกข์ ดับทุกข์
ได้พบสันติสุขที่แท้จริง


ขอให้ทุกท่าน จงประสบความสุขความเจริญ
ทั้งทางโลก และทางธรรม
บุญรักษา พระคุ้มครอง
ให้ปลอดโรคปลอดภัย
ผ่านพ้นอุปสรรคภัยอันตรายใดๆ
มีความสุขกายสบายใจ
ให้ได้พบสิ่งที่ดีๆในชีวิต นะครับ


  ลุงยุทธ…สะดุดคิด
13 เมษายน 2566-------------------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 01, 2023, 07:03:21 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียดสรรพสิ่ง…ล้วนเปลี่ยนแปลง

สรรพสิ่ง…ล้วนชั่วคราว

สรรพสิ่ง…ล้วนไม่จีรัง

ได้อะไร มีอะไร เป็นอะไร

ให้รู้ว่า เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ได้มีเป็นสิ่งใดๆ…อย่าได้ยึดสิ่งใดไว้

เมื่อรู้ เข้าใจ และปล่อยวางได้

ใจก็ สุข สงบ เย็น

  ลุงยุทธ…สะดุดคิด
---------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2023, 01:21:21 pm โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียดกิเลส~กรรม~วิบาก

เมื่อมีกิเลส…ย่อมสร้างกรรม

เมื่อสร้างกรรม…ย่อมเกิดผล คือ วิบาก

สิ่งที่ได้ประสบพบเจอ ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี

ทั้งสุขและทุกข์ ทั้งที่สมหวังและผิดหวัง

อย่าได้ถือโทษโกรธใคร ล้วนเกิดจากเหตุที่ได้กระทำมา


ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ…สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

คนเราเก่งเกินกันได้…แต่ไม่มีใครเก่งเกินกรรม

จงหมั่นทำกุศลกรรมเอาไว้เถิด

ทานกุศล ศีลกุศล และภาวนากุศล

ให้หมั่นฝึกทำประจำสม่ำเสมอ

สิ่งที่เคยทำผิดพลาดพลั้งเผลอไป ให้คิดแก้ไข

ทุกคนล้วนเคยทำผิดกันทั้งนั้น

เมื่อรู้แล้ว จงยุติการกระทำผิดนั้นเสีย

พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกฎแห่งกรรม

แต่พระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้ปล่อยไปตามยถากรรม

พระพุทธองค์ทรงเน้นปัจจุบันกรรมสำคัญที่สุด

อดีตผ่านไปแล้ว ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้

อนาคตก็ยังมาไม่ถึง อย่าได้กังวลทุกข์ร้อนใจไปล่วงหน้า

ปัจจุบันทำให้ดีที่สุด แล้วอนาคตจะได้รับผลที่ดีเอง


☆ ลุงยุทธ…สะดุดคิด ☆

-------------------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft
ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
คุณสมบัติของคนดี

ต้องมีความกตัญญูกตเวที

มีคุณธรรม และศีลธรรม

มีความกตัญญูกตเวทีต่อ

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และผู้ที่มีพระคุณ


ภาวะผู้นำ

ต้องมีพรหมวิหารธรรม 4 ประการ

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

มีความเสียสละ ลดละความเห็นแก่ตัว

รักษาสัจจะวาจาคำพูด พูดจริง ทำจริง

ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส

ทำดี…ทำทันที ดีกว่าคิด…แต่ไม่ทำลุงยุทธ…สะดุดคิด
----------------------- -----------------------

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียดธรรมะ…เข้าใจได้…ด้วยการฟัง

ธรรมะ…เข้าถึงได้…ด้วยการปฏิบัติ


เรียนธรรมะ…ให้เข้าใจในปริยัติพุทธธรรมคำท่านสอน

เรียนปฏิบัติ…ต้องเรียนรู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง


เรียนรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจในขณะปัจจุบัน

เรียนรู้ให้เห็นสัจจะความจริงว่า สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น

ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ นั่นคือ

~อนิจจัง (ไม่เที่ยง)

~ทุกขัง (เป็นทุกข์ถูกบีบคั้น ทนอยู่สภาพเดิมนานๆไม่ได้)

~อนัตตา (เป็นเพียงรูป-นาม ไม่ใช่ตัวเราของเรา บังคับไม่ได้)ทั้งปริยัติ และปฏิบัติ เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องศึกษาเรียนรู้

เมื่อปริยัติถูกต้อง~ปฏิบัติถูกทาง~ผลย่อมปรากฎ


ลุงยุทธ…สะดุดคิด--------------------------------------------------------

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียด
อย่าผัดวันประกันพรุ่ง

ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน

เรามิอาจรู้ได้ว่า

“พรุ่งนี้” กับ “ชาติหน้า”

อะไรจะมาถึงก่อนกัน

งานการสิ่งใดที่ต้องทำ

อย่าได้ผัดวันประกันพรุ่ง

ตั้งใจทำให้สำเร็จ อย่าให้คั่งค้าง

เมื่อเราทำสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว

ใจจะได้ไม่เกิดความทุกข์กังวล

เมื่ออยู่ก็ไม่มีภาระ เรื่องงานคั่งค้าง

เมื่อยามจากไป ก็ไร้กังวลไม่มีห่วง


มงคลชีวิต 38 ประการ

ข้อที่ 14 คือ

“การทำงานไม่คั่งค้าง”

จงอย่าประมาทในชีวิต

อย่าคิดว่า

เรายังอายุน้อย เรายังหนุ่มยังสาว

เรายังไม่เฒ่าไม่แก่

เรายังมีชีวิตอยู่อีกนาน


☆*: .。. อย่าลืมว่า ...

โลงศพไม่ได้มีไว้สำหรับคนสูงวัย

แต่โลงศพมีไว้ต้อนรับคนทุกวัย

คนที่เกิดเมื่อวานนี้ วันนี้ตายแล้ว

งานทั้งทางโลก และทางธรรม

เป็นสิ่งที่ดี และมีประโยชน์

อย่าได้ผัดวันประกันพรุ่ง

ให้มุ่งมั่นตั้งใจทำให้เสร็จสิ้น

จะได้ไม่ต้องเสียใจ

เป็นทุกข์กังวลร้อนใจในภายหลังลุงยุทธ…สะดุดคิด
----------------------- -----------------------

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 13544
  • ดูรายละเอียดวันวิสาขบูชา

"วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา " แปลว่า " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน

ความสำคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือ เกิด ได้ตรัสรู้ คือ สำเร็จ ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง คราว คือ

๑. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี

๒. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย

๓. หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว์ ๔๕ ปี พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

—————————————————————-

การบูชาในพระพุทธศาสนามีด้วยกัน 2 ประการ คือ
~อามิสบูชา การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียม ของหอม เป็นต้น
~ปฏิบัติบูชา การบูชาด้วยการกระทำตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน เช่น มีสติรู้ กาย เวทนา จิต ธรรม รู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจตามความเป็นจริง เห็นการเกิดดับเปลี่ยนแปลง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนของเรา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ตามเหตุตามปัจจัย เป็นต้น

~การบูชาทั้ง 2 ประการนี้ ล้วนมีอานิสงส์ต่อผู้บูชาทั้งนั้น
แต่พระผู้พระพุทธองค์ทรงยกย่องการปฏิบัติบูชาเหนือสิ่งอื่นใด


ลุงยุทธ…สะดุดคิด


----------------------- -----------------------

ขอบคุณข้อมูล : Facebook อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.facebook.com/theerayuth.praft