ผู้เขียน หัวข้อ: ดาวน์โหลด E-Book รวมหนังสือ - อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง *ใหม่ล่าสุด*  (อ่าน 19775 ครั้ง)

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9557
  • ดูรายละเอียดหมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “สูตรโสดาบัน เล่ม ๑” (พิมพ์ครั้งที่ ๑ , พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม) ปกแข็ง ๔๖๘ หน้า

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “สูตรโสดาบัน เล่ม ๑” นี้ เป็นหนังสือเล่มที่ ๑ ในชุดสูตรโสดาบัน ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เล่ม เรียบเรียงจากคำบรรยายในหัวข้อ “สูตรโสดาบัน” ที่ห้องเอกายนมรรค อาคารมหพันธ์ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) บรรยายทุกวันอังคารที่สองของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อนี้ได้บรรยายต่อเนื่องมาตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๔๙ ตอน

เนื้อหาในเล่มนี้ นำมาจากการบรรยาย ครั้งที่ ๑ - ๑๐ จำนวน ๑๐ ตอน บรรยายระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ กลุ่ม เสบียงธรรมมหพันธ์ เป็นผู้ถอดคำบรรยาย ผู้บรรยายได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมตามสมควร

เนื้อหาที่บรรยาย เป็นการนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเรื่องเกี่ยวกับพระโสดาบันในพระไตรปิฎก มาร้อยเรียง ผูกโยงกัน และอธิบายให้เข้าใจง่าย ช่วยให้เข้าใจเรื่องพระโสดาบันได้ชัดเจนตลอดทั่วถึง ทั้งด้านลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน คุณประโยชน์ และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน และวิธีปฏิบัติแบบต่าง ๆ โดยในเล่ม ๑ นี้ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
(๑) เกร่ินนำ อธิบายภาพรวมของเหล่าพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา
(๒) ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน
(๓) คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน
(๔) วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน


ขออนุโมทนา บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญในการทำให้เกิดหนังสือชุดนี้ ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
www.ajsupee.com


Download : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=10168
ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 05, 2019, 05:21:25 AM โดย ยาใจ »

ยาใจ

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 9557
  • ดูรายละเอียดหมวดหนังสือธรรมะ : หนังสือเรื่อง “อริยสัจภาคปฏิบัติ” (พิมพ์ครั้งที่ ๑ , มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม)

โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

หนังสือ “อริยสัจภาคปฏิบัติ” นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม หลักสูตร ”อริยสัจ” ระยะเวลา ๒ คืน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยคุณหมอยศยง ตั้งวิชิตฤกษ์ และครอบครัวเป็นเจ้าภาพ

คำบรรยายในหลักสูตรนี้ เน้นให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามกรอบอริยสัจ ๔ เพื่อให้มีความรู้ชัดเจนในสัจธรรม และปฏิบัติต่อสัจจะได้อย่างถูกต้อง มุ่งให้ถอนสังโยชน์ ๓ ประการ ได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส นำเข้าสู่โสดาปัตติมรรค และดำเนินตามมรรค จนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ต่อไป มีหัวข้อบรรยายและผู้ร่วมถอดคำบรรยายดังนี้

๑).มุ่งละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส
ถอดคำบรรยายโดย คุณสุรีย์ อัตน์ญาณติรัตน์
๒).สัทธานุสารี ธัมมานุสารี และโสดาบัน
ถอดคำบรรยายโดย คุณศุภกิจ แก้วทรง
๓).วิธีพิจารณาธาตุ ๔ ลงเป็นรูปขันธ์และทุกขสัจ
ถอดคำบรรยายโดย คุณพัทธ์ธนดล เรืองวัฒนกุล
๔).พิจารณาอริยสัจในทวาร ๖
ถอดคำบรรยายโดย คุณศุภกิจ แก้วทรง
๕).เพราะยึดมั่นขันธ์ ๕ ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น
ถอดคำบรรยายโดย คุณดำรง อัตตปรีชากุล
๖).ปฏิบัติให้ไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย
ถอดคำบรรยายโดย คุณสุนีย์ จงไพบูลย์กิจ
๗).จากสติสัมปชัญญะไปสู่การเห็นสัจจะ
ถอดคำบรรยายโดย คุณขวัญตา ทองพันชั่ง
๘).รู้ชัดและศึกษา
ถอดคำบรรยายโดย คุณขวัญตา ทองพันชั่ง

ขออนุโมทนา คุณสมบูรณ์ คุณศศิธร คุณปริญญ์ คุณปราชญ์ คุณณัฏฐินันท์ ด.ญ.ชญาภา ศรีบุศกรณ์ ผู้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ และผู้เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หากมีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความด้อยสติปัญญาของผู้แปล ก็ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พร้อมแจกฟรีเป็นธรรมทานสำหรับผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่มีความสนใจหนังสือเล่มนี้ หรือสื่อธรรมะอื่นๆของท่าน อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง สามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com ครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุริยัน โทรศัพท์ ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓
Line ID : ajsupee.com
E-mail : suriyan2t@gmail.com
Website : www.ajsupee.com


      Download : http://www.ajsupee.com/2016/viewbook.php?viewid=10371

(สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ - การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง)

ที่มา : Facebook Ajsupee - อ.สุภีร์ ทุมทอง
https://www.facebook.com/Ajsupee/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ?Á?Ҥ? 05, 2019, 06:02:59 AM โดย ยาใจ »